Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов
Добавена на: 2021-01-15 17:03:54

Извънредното заседание на ОбС - Свищов ще се проведе на 19.01.2021 г. /вторник/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1, чл. 43 и     чл. 103, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.01.2021 г. /Вторник/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, при следния:
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Отмяна на Решение № 373/17.12.2020 г., Прот. № 21 на Общински съвет – Свищов.

Определяне на реда за провеждане на публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет на община Свищов за 2021 г.   

Определяне на реда за провеждане на публично обсъждане от местната общност на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2020 година.

 
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания