Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов

Дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов
Добавена на: 2021-01-06 09:33:21

Извънредното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 07.01.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1, чл. 43 и     чл. 103, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 07.01.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, при следния:
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


1. Приватизация на общински нежилищен имот.

2. Провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Център за управление на отпадъци“ ЕООД.

3. Възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов след проведен конкурс.

 
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания