Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Започна работа ПК по местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ

Започна работа ПК по местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ
Добавена на: 2020-07-10 09:38:35

Главният финансист на община Свищов Стефан Кирчев бе избран за зам.-председател в Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост

На 1 юли в в София се проведе първото за мандат 2019 - 2023 заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост.
 
На заседанието бе избрано и ръководството на постоянната комисия по местни финанси:
 
Председател - Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
 
Заместник-председатели:
 
Мария Костадинова – заместник-кмет на община Свиленград
 
Надя Каратова – заместник-кмет на община Кюстендил
 
Красимир Стойчев – заместник-кмет на община Бургас
 
Мария Йозова – заместник-кмет на община Габрово
 
Мариян Маринов – директор на дирекция, община Велико Търново
 
Стефан Кирчев – директор на дирекция, община Свищов
 
115 представители на 84 общини ще обсъждат в следващите 4 години всички актуални въпроси, свързани с общинските бюджети, данъчната политика, управлението на общинската собственост и ефективното функциониране на общинските фирми и предприятия. В новия състав на Комисията вземат участие 8 кметове, 4 председатели на общински съвети, 28 заместник-кметове, общински съветници и експерти на ръководни позиции.
На срещата те направиха преглед на дейността на комисията в периода 2015 – 2019 г. и формулираха очакванията си от съвместната работа. В дневния ред на комисията бяха включени обсъждания на анализа за финансовото състояние на общините в условията на пандемията COVID – 19 и на резултатите от участието на НСОРБ в преговорите при приемането на различни нормативни актове, засягащи местните бюджети.
Финансовата комисия на НСОРБ набеляза и приоритетите в предстоящите етапи от подготовката на държавния бюджет за 2021 г. и актуализацията на средносрочната бюджетна прогноза 2021-2023 г. Във фокуса на внимание ще бъдат: новата методика за определяне на дължимата такса за битови отпадъци,  справедливо регламентиране на въпроса със субсидиите и компенсациите за автомобилните превози и проблеми на общинската собственост. В контекста на подготвяния нов закон за ВиК на преден план изпъква и въпросът за актуването на ВиК инфраструктурата по общините.
Експертите на Сдружението запознаха членовете на Комисията с възможностите, които се предвижда европейските фондове да предоставят на общините през програмен период 2021 – 2027 г.
Постоянните комисии са експертни консултативни органи към НСОРБ, които подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното самоуправление и становища по проекти за правни актове, осигуряват обмен на положителни практики между общините в съответната сфера на дейност, съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите в общините и на практика създават условия за работа в мрежа с привличане на експерти от различни области.

По информация на НСОРБ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания