Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Eксперти от Министерство на културата бяха впечатлени от полаганите грижи на община Свищов за съхраняване на „Паметниците“

Eксперти от Министерство на културата бяха впечатлени от полаганите грижи на община Свищов за съхраняване на „Паметниците“
Добавена на: 2018-12-27 13:44:07

Eксперти от Министерство на културата бяха впечатлени от полаганите грижи на община Свищов за съхраняване на „Паметниците“
Eксперти от Министерство на културата бяха впечатлени от полаганите грижи на община Свищов за съхраняване на „Паметниците“
Eксперти от Министерство на културата бяха впечатлени от полаганите грижи на община Свищов за съхраняване на „Паметниците“

Комисията извърши оглед на изпълнените по договор консервационно-реставрационни и ремонтни дейности обхващащи екстериора на Историческия резерват

Комисия, назначена от Министерство на културата, посети местността „Паметниците“ край Свищов и извърши оглед на място на изпълнените консервационно-реставрационни, и ремонтни дейности обхващащи екстериора на Исторически резерват – групова недвижима културна ценност в историческото място в долината на р. Текир дере в местността „Паметниците“.
В изпълнение на подписания между министъра на културата Боил Банов и кмета на община Свищов Генчо Генчев Договор № РД11-05-13 от 24.07.2018 г. незабавно стартираха дейностите по изпълнение на проекта. Те включваха мероприятия в зоната на издигнатия през 1881 г. паметник „Александър ІІ“ и каменния мост на р. Текир дере. Дейностите приключиха преди определения краен срок. Стойността на договора е в размер на 40 632 лв.
Комисията, председателствана от Регионалния инспектор в ГД „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерство на културата за Северен централен район, включваше и експерти от Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. Тя извърши проверка на място за обема, количеството и качеството на изпълнените дейности и констатира пълно съответствие.
В протокола за приемане беше отразено, че Общината не е допуснала, при реализиране на консервационно-реставрационните и ремонтни дейности, да се нанесат повреди по движими  художествени ценности.
Експертите на НИНКН останаха впечатлени от настоящия облик на целия комплекс, а след извършените мероприятия и подобрената достъпност, паметник „Александър ІІ“ се вписва вече видимо и с неповторимата гледка към река Дунав.
Стремежът на Общината да превърне парка в атрактивна туристическа дестинация, допълваща цялостния и разпознаваем образ на Свищов, дори извън пределите на България ще продължи и през 2019 г .

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания