Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Националният експертен съвет по устройство на територията заседава на тема национален обект „Преносен газопровод за гр. Свищов“

Националният експертен съвет по устройство на територията заседава на тема национален обект „Преносен газопровод за гр. Свищов“
Добавена на: 2018-12-19 17:08:56

В рамките на работната среща беше представен проектът, текущото му състояние и неговият график

      В средата на месец декември в гр. София се проведе заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
Заседанието бе назначено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, във връзка са Решение на Министерски съвет от 10.05.2018 г., с което „Преносен газопровод за гр. Свищов“ е обявен за национален обект и за обект от национално значение. На заседанието община Свищов беше представлявана от кмета Генчо Генчев, който защити интересите на община Свищов във връзка с реализирането на преносния газопровод. В рамките на работната среща на Националният експертен съвет беше представен проектът, текущото му състояние и неговият график. Беше съгласуван и ПУП – Парцелиран план на „Преносен газопровод за гр. Свищов“, с проектни части по землища. От отчета за текущото състояние стана ясно, че са изпълнени основни разрешителни процедури, геодезичните и геоложки проучвания са приключени, а в процес на изпълнение е техническият проект. Нуждата от реализация на проекта бе обоснована с бъдещ икономически растеж на местната индустрия, повишаване качеството на живот и намаляване емисиите на вредните вещества във въздуха. Предвидената индикативна стойност на проекта до гр. Свищов е в размер на 4,72 млн. евро, от които 50% се осигуряват от ЕБВР по Международен фонд Козлодуй, а съфинансирането е от страна на “Булгартрансгаз” ЕАД. Дължината на трасето от 41.66 км ще преминава праз общините Павликени и Свищов, като на територията на община Свищов ще обхваща землищата на селата: Овча могила, Горна Студена, Козловец, Българско Сливово, Царевец, с крайна точка АГРС – гр. Свищов.
През април 2019 предстоят археологически проучвания II етап, през месец май – уреждане на сервитутните права и съгласуване на Технически проект, а през месец юни 2019 година се очаква да излезе разрешението за строеж.
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания