Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2018-12-17 09:41:55

ОБЩИНА СВИЩОВ С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

Продължава ангажираността на общинската администрация за предоставяне на възможности за устойчива заетост на лица и младежи, регистрирани в Бюро по труда.
След като през 2018 година Община Свищов осигури заетост на общо 16 лица и младежи по проекти „Обучения и заетост“, „Обучения и заетост за младите хора“, „Старт на кариерата“ и „Нова възможност за младежка заетост“, в края на годината общинската администрация бе одобрена и за реализиране на проект „Обучения и заетост” – Компонент II - за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години и регистрирани в Бюро по труда. По този начин се цели предотвратяване на изпадането на тази целева група в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.
Подадената заявка е за разкриване на 5 работни места,  от които 4 за портиери и 1 за технически сътрудник. Същата е одобрена и се очаква с кандидатите да бъде сключен трудов договор и да започнат работа.
Портиерите ще бъдат наети за период от минимум 24 месеца, като одобрените работни места са за Общинска администрация Свищов, Кметство село Хаджидимитрово, Кметство село Царевец и Кметство село Драгомирово.
Техническият сътрудник ще бъде нает в общинската администрация също за срок от минимум 24 месеца.
Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания