Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност”

В община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност”
Добавена на: 2018-12-11 09:40:56

В община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност”
В община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност”
В община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност”
В община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност”
В община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност”
В община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност”

Основната цел на проекта бе оказване на подкрепа на младите хора от 15 до 29 годишна възраст в усилията им да развиват нови качества и умения

На 05.12.2018 г. в Зала 1 на община Свищов се проведе закриваща пресконференция по Проект „Доброволческа младежка академия за безопасност” по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“  към Министерството на младежта и спорта, финансиран по Договор №25-00-47/17.09.2018 г., с вх.№ 41-00-48/09.03.2018 г., и генериран № НПМ-002-П2-ТО1/2018. На обща стойност 18 872,00 лева,  с което бяха отчетени изпълнените дейности.
На събитието присъстваха д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет Свищов и ръководител на Доброволното формирование при община Свищов, инж. Стефан Димитров – зам.-ръководител на Доброволното формирование при община Свищов, главен инспектор Светлин Михайлов – началник на РСПБЗН – Свищов.
Приветствие към гостите отправи д-р Кристиян Кирилов, който подчерта изключителната важност и значимост както на проекта, така и на доброволчеството и ангажираността към собствената и тази на околните безопасност, създаване на гражданско самосъзнание и активност.
Ръководителят на проекта Стоян Парашкевов с кратка презентация направи отчет на дейностите и на постигнатите резултати от реализирането на проекта.
Основната цел на проекта бе оказване на подкрепа на младите хора от 15 до 29 годишна възраст в усилията им да развиват нови качества и умения, които да прилагат в ежедневието, едновременно с това мотивирането им за включване в съвместни социални проекти, насочени към популяризиране на доброволчеството и младежката инициативност.
С цел повишаване на тяхната противопожарна култура и обща подготовка за реакция по време на кризи  20 младежи преминаха три обучения – едно мотивационно и две по ключова компетентност в направления „Пожари – опасност и мерки за защита“ и „Бедствия и аварии – видове и реагиране“.
Успешно преминалите обучение доброволци проведоха няколко доброволчески кампании и инициативи с деца и младежи от училищата на територията на община Свищов. Под формата на игри и състезания се осъществи предаване на знания и опит от „връстници на връстници“ за правилни реакции и формиране на адекватно поведение при пожари и бедствия. Пo повoд Мeждyнapoдния дeн нa дoбpoвoлeцa  нa 5 дeкeмвpи, младежи – доброволци по проект Доброрволческа младежка академия за безопасност, Доброволното формирование при община Свищов, РСПБЗН – Свищов, РУ на МВР – Свищов и ЦСМП-Велико Търново, клон Свищов проиграха и демонстрираха в СУ „Цветан Радославов“ съвместни действия по оказване на първа помощ и спасяване на пострадали хора в пътно-транспортно произшествие.
             За изпълнение на доброволческите кампании и инициативи с деца и младежи на територията на община Свищов, провеждането на демонстрации, игри и състезания бяха закупени                      Пожарникарски каски - 20 бр., Пожарогасител прахов, 6кг. - 2 бр., Състезателен шланг – 2 бр.,               Струйници – 2 бр.,      Противогази – 2 бр., Пожарникарски ботуши – 10 бр., Тениски -20 бр., Шапки -20 бр., Дъждобран – 20 бр., Раница – 20 бр., Фенер – 15 бр., Предпазен панталон – 10 бр.,                     Предпазно яке – 10 бр., Мегафон – 1бр., Конус – сигнално оранжев – 20 бр., Топка – 20 бр., Светлоотразителна жилетка- 20 бр. на обща стойност 13 137,00 лева.
Ръководителят на проекта благодари на младежите – доброволци за усърдието им и успешното усвояване на нови знания и умения, а д-р Кристиян Кирилов им връчи грамоти за участие в обученията по ключова компетентност.
Началникът на РСПБЗН – Свищов и ръководителят на Доброволното формирование получиха списък с имената и координатите на младежите, които имат желание да бъдат включвани в организираните от тях бъдещи доброволчески кампании и инициативи.
 
Екип за управление на проекта
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания