Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ
Добавена на: 2018-12-04 16:55:57

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ДРАЧЕВО БЪРДО 3 И 4"; „ОСТРИ МОГИЛИ 2 И 3“; „ЛЮЛЯЦИТЕ 1“ И „ВОЕВОДСКА ЧЕШМА“

Във връзка с разпоредбите на §4“к“, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), Община Свищов съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ОА04-7146/15.11.2018 г. на Областен управител на област Велико Търново е одобрен плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на к.е. 133 (по КК имот с идентификатор 65766.50.6) в местности „Драчево бърдо 3 и 4“; к.е. 152 (по КК имот с идентификатор 65766.55.6) в местности „Остри могили 2 и 3“; к.е. 49 (по КК имот с идентификатор 65766.26.4) в местност „Люляците 1“ и к.е. 39 (по КК имот с идентификатор 65766.22.4) в местност „Воеводска чешма“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;
Заповедта на Областния управител на област Велико Търново е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 99/30.11.2018 г. и в националните ежедневници „Монитор“ и „Телеграф“.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез Областен управител – Велико Търново, пред Районния съд – гр. Свищов, в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник”.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов, стая № 44 и 45 и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания