Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Добавена на: 2018-11-22 11:37:38

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК И ОБЩИНА СВИЩОВ ОРГАНИЗИРАТ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В СВИЩОВ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 26.11.2018 г. /понеделник/, от 11.00 часа /регистрация от 10.30 часа/, в гр. Свищов, в зала № 1 на Община Свищов, ул. ”Цанко Церковски” №2, ще се проведе информационна среща, на която експерти от Управляващия орган на ОПИК в Министерство на икономиката, ще представят пред заинтересованите страни възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/.
Фокусът на срещата ще бъде върху предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до края на 2018 г., както и тези, които се очаква да бъдат обявени през 2019 г. по програмата.
Успоредно с това, ще бъде представена и концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.
Очаква се на срещата да присъстват г-н Християн Султанов, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, представители от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, от Българска агенция за инвестиции към Министерство на икономиката и др.
 
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания