Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

До началото на 2020 година община Свищов ще бъде газифицирана

До началото на 2020 година община Свищов ще бъде газифицирана
Добавена на: 2018-11-12 15:35:14

Проектът, който предстои да бъде реализиран на територията на община Свищов е обявен от правителството за обект с национално значение

На среща със свищовските медии, кметът на Свищов и началникът управление „Инвестиционна дейност” на „Булгартрансгаз” ЕАД инж. Стоян Киров разясниха, че през лятото на следващата година ще започнат реалните дейности по изграждането  на  на газопровода до Свищов. Проектът, който е на стойност 4.7 млн. евро е с капацитет 20 хил. кубически метра на час и ще бъде захранван от района на град Павликени. Дължината на газопровода е 41,8 километра и в община Свищов ще преминава през землищата на селата Горна Студена, Овча Могила, Козловец, Българско Сливово, Царевец и гр. Свищов. По газопреносната мрежа ще бъдат изградени 4 кранови възела, а в района на град Свищов ще е позиционирана автоматичната газова разпределителна станция. За град Белене също е предвидено разклонение, което няма да наруши качеството на газоподаване до Свищов. „Направили сме предпроектни проучвания. Това са достатъчни количества, като има и запас, така че, ако се появяват нови потребители, можем да ги поемем.“ – увери инж. Киров. Той допълни още, че имат пълно разбиране и съдействие от кмета Генчев и цялата администрация. „Всички проблеми, които имаме, ги решаваме навреме. Вече сме купили имотите, предназначението е сменено. Вървим напред, според сроковете.“
Има избран консултант. Има избран проектант на проекта, подробните устройствени планове са готови. Изготвя се техническият проект. Освен това в момента текат спасителни археологически разкопки на шест обекта по трасето, три от които вече са приключени. Работи се със сериозни екипи, около 200 човека са на разкопките. Проектът, който предстои да бъде реализиран до началото на 2020 година на територията на община Свищов е обявен от правителството за обект с национално значение. Всички разрешителни от МРРБ са издадени, има разрешение и от Министерство на околната среда  и водите. Няма да има засегнати защитени зони.
На въпроса: „Какво предстои и кога ще има газ в Свищов?“ инж. Киров отговори, че в момента консултантът прави поръчката за избор на изпълнител и доставчик на самото строителство на газопровода и до началото на следващия месец ще започнат процедурите по избор на изпълнител. Очаква се в рамките на пролетта да има разрешение за строеж и в зависимост от сроковете на доставката, и разнасянето на тръбите, реалното строителство да започне през лятото на 2019 година. Това ще зависи и от сроковете, които ще даде самият строител за тези 42 км.  Практиката показва, че за около 6-8 месеца ще може да се изгради мрежата. В края на 2019 или началото на 2020 градът ще бъде захранен с природен газ от националната мрежа. Потребители ще са промишлените предприятия, учрежденията и жителите на община Свищов, включително заявилите желание населени места по трасето.
На въпрос във връзка с безопасността, експертът от „Булгартрансгаз” ЕАД увери, че тя е осигурена изцяло. Той обясни, че газопроводът е така проектиран, че да е извън урбанизираната територия. Там, където преминава близо до пътища ще има поставени обезопасителни кожуси. Крановете се затварят автоматично. Спазени са противопожарните изисквания и изискванията на Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор. Преди пускането му в експлоатация, газопроводът ще бъде тестван на почти два пъти по-високо налягане от това, на което ще работи. Ще са издадени нужните документи и сертификати на тръбите. „Няма място за притеснение!“- увери инж. Стоян Киров.
Изграждането на преносния газопровод ще доведе до съществени икономически, обществени и социални ползи, и ще повиши енергийната ефективност в района на Общината. Осигуряването на природен газ до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите са свързани основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната ефективност и с качеството на живот.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания