Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Добавена на: 2018-11-07 08:31:38

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на 16.11.2018 год. (петък) от 13.00 часа, в зала 1 от административната сграда на Община Свищов ще се проведе ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-5.001-0004-С01 от 21.12.2017 г. по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”. Проектът е на обща стойност 119 600 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. На организираната пресконференция ще бъдат оповестени целите и резултатите постигнати в резултат на изпълнението на дейностите по проекта.      Ще присъстват граждани, журналисти, представители на местни и регионални медии.
Разчитаме и на Вашето присъствие.
Ще Ви очакваме.

С уважение,


ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания