Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проведе се встъпителна пресконференция по проект

Проведе се встъпителна пресконференция по проект
Добавена на: 2018-10-29 13:58:12

Проведе се встъпителна пресконференция по проект
Проведе се встъпителна пресконференция по проект
Проведе се встъпителна пресконференция по проект

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“

На 29 октомври от 11,00 часа в зала №1 на Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ и церемония „Първа копка“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0004-С01 от 07.09.2018 г. Общата цел на проекта е да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите обитаващи многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в 17 сгради на територията на град Свищов. Повишената енергийна ефективност на сградите ще доведе до намаляването на енергийните разходи, по-ефективното им управление ще доведе до намаляване на замърсяването на околната среда. Едновременно с това ще се промени обликът на част от многофамилните жилищни сгради в града. След реализирането на планираните енергийно ефективни мерки по саниране на сградите ще се постигне подобряване комфорта на обитаване на всички живущи. Ще се модернизира обликът на сгради, разположени в различни части на града, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов. Планираните дейности ще допринесат за постигането на националната цел по отношение на повишаването на ЕЕ, а именно – достигане на 25% по-висока ЕЕ към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.
Кметът на Свищов Генчо Генчев  каза, че проектът се реализира като част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Свищов, а ефектът от него пряко ще подобри качеството на живот на всички живущи в 17-те многофамилни жилищни сгради, и ще допринесе за новия облик на градската среда.Той допълни още, че Общината ще направи всичко по силите си средствата по този проект да бъдат усвоени правомерно, експедитивно и безпроблемно, за да може да се кандидатства отново за средства към програмата, и да се санират още блокове.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания