Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НОИ организира ден на отворени врати в Свищов

НОИ организира ден на отворени врати в Свищов
Добавена на: 2018-10-18 15:32:08

Целта на събитието е осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица да бъдат запознати с ползата от получаването на Персонален идентификационен код (ПИК) и Идентификационен код на осигурител (ИКО)РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
На 01 ноември 2018 година от 10.00 ч. до 13.00 ч. в сградата на ОБЩИНА СВИЩОВ, на адрес гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, зала 1, ще се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.
            Поканени за участие са граждани, осигурители и самоосигуряващи се лица, в качеството им на потребители на информация в реално време чрез справочните електрони услуги на НОИ и използване на административните електронни услуги, без да се изисква непосредствен контакт с администрацията.  
            Целта на събитието е осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица да бъдат запознати с ползата от получаването на Персонален идентификационен код (ПИК) и Идентификационен код на осигурител (ИКО) и начина на получаването им за осигуряване на достъпни консултации и справки на потребителите на осигурителни услуги, т.е. запознаване с възможностите за бърз, лесен и защитен достъп до предоставяните електрони услуги и информация на НОИ чрез интернет страницата на институцията (www.nssi.bg), популяризиране и насърчаване ползването на електроните форми за обслужване във връзка с изискванията на влезлият в сила на 25 май тази година Регламент за защита на личните данни на физическите лица (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. 
            През този ден ще бъдат осигурени срещи с представители на всеки един отдел/сектор от структурата на ТП на НОИ – Велико Търново, с цел обсъждане на широк кръг от въпроси касаещи осигуряване на достъпна среда до електроните и административни услуги на НОИ, както и индивидуални консултации на нашите клиенти по осигурителното законодателство от компетентността на НОИ.
            Надяваме се ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ да бъде взаимно полезен.
 
 
 
            ТП НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНО

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания