Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. октомври 2018

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. октомври 2018
Добавена на: 2018-10-12 09:39:17

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 25.10.2018 г. /ЧЕТВЪРТЪК/

Понеделник – 15.10.2018 г.
• от 15.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”
Вторник – 16. 10.2018 г.
• от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”
• от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”
• от 16.00 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“
Сряда – 17. 10.2018 г.
• от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”
• от 16.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”

Четвъртък – 18. 10.2018 г.
• от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”
• от 15.30 часа – Председателски съвет
• от 16.00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“


Сряда – 24. 10.2018 г.
• от 15.00 часа – Съвместно заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по “ТСУ и общински активи”

25. 10.2018 г. /Четвъртък/– Редовно заседание на Общински съвет – Свищов

На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания