Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов представи своя опит във форум за споделяне на добри практики на общините

Община Свищов представи своя опит във форум за споделяне на добри практики на общините
Добавена на: 2018-10-02 17:02:05

Община Свищов представи своя опит във форум за споделяне на добри практики на общините
Община Свищов представи своя опит във форум за споделяне на добри практики на общините

Общината взе участие като носител на приза „Европейски етикет за иновации и добро управление“

Събитието беше организирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и се проведе в град Поморие на 27-28 септември 2018 г.
Форумът беше открит от г-н Валентин Йовев заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Г-н Даниел Попеску директор на дирекция „Добро управление“, представител на Съвета на Европа (СЕ), Иван Алексиев- кмет на община Поморие и Нели Стайкова от (НСОРБ) приветстваха общините участници.
В първия работен панел „Достъп до информация, открито и прозрачно управление“ своя опит представиха три общини Поморие; Столична община и Ловеч, чиито практики бяха насочени към предоставяне на възможности за електронни услуги, т.н. „Контактен център“ за сигнали, заявления, жалби, искания и други, които нямат спешен характер и електронен портал за резервации, т.н. „Резрвационна платформа“ за закупуване на билети за туристически обекти и заявка за участия в събития.
Община Свищов представи добрата практика „Създаване на Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов” и нейното надграждане с реализиране на новия проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 84189 от 23.07.2018 г. – PROJECT CODE ROBG-274 Финансиран по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 в рамките на тематичен работен панел „Нови решения и добри практики – иновации и отвореност за промени“. За повишения интерес към нашата практика показател беше последвалата дискусия.
Стремежът да се търсят иновативни, ефективни решения на проблемите и амбицията за прилагане на съвременните методи за предоставяне на услуги за всички жители на територията на Община Свищов получи висока оценка от участниците във форума. Като иновативен беше оценен подходът за съчетаване на бюджетно, проектно финансиране и донорство, както и междуинституционалното сътрудничество при организиране на дейността.
 
 
М. Перникова  -  гл.експерт „Интеграция, НПО и ВО“

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания