Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Детско полицейско управление откриха в свищовското училище „Цветан Радославов“

Детско полицейско управление откриха в свищовското училище „Цветан Радославов“
Добавена на: 2018-10-02 14:41:27

Детско полицейско управление откриха в свищовското училище „Цветан Радославов“
Детско полицейско управление откриха в свищовското училище „Цветан Радославов“
Детско полицейско управление откриха в свищовското училище „Цветан Радославов“
Детско полицейско управление откриха в свищовското училище „Цветан Радославов“

Програмата се провежда по инициатива и със съдействието на Министерство на вътрешните работи

В актовата зала на свищовското училище СУ „Цветан Радославов“ официално бе даден старт на програмата „Детско полицейско управление“, която се провежда по инициатива, и със съдействието на Министерство на вътрешните работи. Националната образователна програма е с двегодишна история и предназначена за обучение на деца от началните, и средните училища. Като доброволци, в нея ще вземат участие учениците от V „а“ и V „б“ клас, с класни ръководители Анелия Куманова и Албена Йорданова. Обучители и ръководители на доброволците ще бъдат представители на РУ-Свищов, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ и РСПБЗН-Свищов. Идеята на програмата е децата, забавлявайки се, да придобият знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, информация за своите права и отговорности в обществото, за работа в екип, уважение и толерантност.
Теоретичните занимания, които по никакъв начин няма да нарушават учебната програма на децата, ще бъдат проведени от служителите на МВР в училищна среда, като се предвиждат и практическите занятия на открито. Основната задача, която си поставят представителите на органите на реда, са ранната превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, както и създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации.
В изпълнение на предстоящите задачи, младите доброволци положиха клетва, след което директорката на СУ „Цветан Радославов“ Марияна Маркова и началникът на РУ-Свищов Момчил Златев подписаха декларация за сътрудничество и споразумение за партньорство - за създаване и реализиране на „Детско полицейско управление“ в свищовското училище.
Като представител на Община Свищов, на събитието присъства началникът на отдел „Образование“ Румяна Кузева, която поздрави младите доброволци и им пожела успех в новото начинание.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания