Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира проект „Доброволческа младежка академия за безопасност“

Стартира проект  „Доброволческа младежка академия за безопасност“
Добавена на: 2018-09-27 15:23:34

Стартира проект  „Доброволческа младежка академия за безопасност“
Стартира проект  „Доброволческа младежка академия за безопасност“
Стартира проект  „Доброволческа младежка академия за безопасност“

На 22.09.2018 г., във връзка със стартирането на проект - „Доброволческа младежка академия за безопасност” по Национална програма за младежта (2016-2020), в гp. Cвищов ce пpoвeдe oтĸpивaщa пpecĸoнфepeнция.

 На 22.09.2018 г., във връзка със стартирането на проект - „Доброволческа младежка академия за безопасност” по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“  към Министерството на младежта и спорта, финансиран по Договор №25-00-47/17.09.2018 г., с вх.№ 41-00-48/09.03.2018 г., и генериран № НПМ-002-П2-ТО1/2018, в гp. Cвищов ce пpoвeдe oтĸpивaщa пpecĸoнфepeнция. Д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет – Свищов и член на Доброволческото формирование към общината и ръководителят на проекта Стоян Парашкевов запознаха заинтересованите страни и широката общественост с целите, конкретните дейности и очакваните резултати от неговото реализиране.
Общата стойност на проекта е 18 872,00 лева. Средствата са осигурени от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020). Бенефициент е Сдружение с нестопанска цел „Европейски път за Свищов“. Целта на проекта е да се постигне приобщаване на младежите от 15 до 29 годишна възраст, без различие в техните социални, имуществени, политически, етнически или религиозни различия към идеята за доброволчеството и ангажираността им към собствената и тази на околните безопасност, създаване на гражданско самосъзнание, активност и чувство на толерантност – необходими условия за намаляване на рисковите ситуации в бъдеще и на свързаните с тях вредни последствия.
За постигане на основната цел младежите от целевата група ще преминат три обучения – едно мотивационно и две по ключова компетентност, с цел повишаване на тяхната противопожарна култура и обща подготовка по време на кризи. Участниците ще получат теоретична и практическа подготовка по пожарна безопасност, сигурност и защита при бедствия и аварии. Планирани са и съвместни дейности с деца и младежи от училищата на територията на община Свищов, с цел формиране на адекватно поведение и готовност за правилни действия при кризисни ситуации.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания