Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“

ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“
Добавена на: 2018-08-07 14:32:14

ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“
ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“
ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“
ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“
ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“
ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“
ПРОЕКТ „Да успеем всички заедно“

ПРЕСБЮЛЕТИН

Продължава изпълнението на дейностите по проект „Да успеем всички заедно“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г., който Община Свищов изпълнява съвместно със СУ „Цветан Радославов”, ОУ „Филип Сакелариевич” гр. Свищов и в партньорство със сдружение Нова възможност” гр. Плевен.
            Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване”.
В средата на месец юни 2018 г. група от 37 ученика от клубовете „Да изразя себе си чрез танц“ и „Танцувай с България в сърцето“ на СУ „Цветан Радославов“ бяха на тренировъчен лагер в град Трявна. В рамките на 4 дни децата провеждаха тренировки и занимания, разучаваха нови танци, затвърждаваха научените, забавляваха се, но намериха време и за обиколка на забележителностите на Трявна. Децата посетиха  редица културни обекти - прочутата Даскалова къща е емблематичната дърворезба, Райковата къща, Старото школо, Художествената галерия, както и символът на града – Часовниковата кула.
Учениците от клуб „Информационни технологии“ от СУ „Цветан Радославов от 3 до 5 юли 2018 г. бяха на учебно посещение в град Пловдив. В рамките на трите дни от своята екскурзия децата успяха да посетят редица забележителности, сред които Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, църквата „Св. св. Константин и Елена“,  Античен театър, Джумая джамия, Регионален Етнографски музей, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей в Пловдив, Историческия  музей в града. В град Карлово децата посетиха Къщата музей „Васил Левски“ и успяха да разгледат и величествения Бачковски манастир „Успение Богородично“. Третия ден бе отреден за посещение на забележителности в град София, а именно Храм-паметникът „Свети Александър Невски“, Народен театър „Иван Вазов“, Църквата „Света Петка Самарджийска“, катедралата „Света Неделя“, Национален природонаучен музей при БАН и Национален музей „Земята и хората“.
От 23 до 27 юли 2018 г. отново в изпълнение на дейност 10 „Допълнителни занимания по изкуства за 129 ученика от различни етноси чрез стимулиране на творческите им способности в театралното, живописното и танцовото изкуство“ от проект „Да успеем всички заедно“ децата от клубовете „Да изразя себе си чрез танц“ и „Танцувай с България в сърцето“ на СУ „Цветан Радославов“ участваха в тренировъчен лагер в град Равда. За петте дни децата се радваха на хубаво време и много положителни емоции, разучаваха танцувални композиции, посещаваха забележителности и се забавляваха.
Възхитени и въодушевени от преживяното, очаровани от красотата на България, изпълнени с много емоции и хубави преживявания, малчуганите изразиха желание при продължат да продължат да опознават българските исторически и културни забележителности и да затвърждават своите знания и умения.
 
Екипа за управление на проект „Да успеем всички заедно“ ще продължи да популяризира дейностите и да показва постиженията и резултатите от съвместната работа на деца, ръководители на клубове, родители и партньори.
  

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания