Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ
Добавена на: 2018-08-03 15:36:13

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ЗА: к.е. 139, 141, 143, 146 и 147, местности „Драчево бърдо 1 и 2“; к.е. 45 и 42, местности „Равнец 1 и 2“; к.е. 22 и 23, местности „Шатрата 1 и 2“; к.е. 159, местност „Воденичарски дол“; к.е. 111, местност „Павлолията“; к.е. 98, 93, 95 и 97, местност „Дядо Петкова чешма“

Община Свищов, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи (2бр.) от 09.07.2018 год. на комисия по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи: к.е. 139, 141, 143, 146 и 147, местности „Драчево бърдо 1 и 2“; к.е. 45 и 42, местности „Равнец 1 и 2“; к.е. 22 и 23, местности „Шатрата 1 и 2“; к.е. 159, местност „Воденичарски дол“; к.е. 111, местност „Павлолията“; к.е. 98, 93, 95 и 97, местност „Дядо Петкова чешма“
от землището на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново
Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден в общинския информационен център.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до Кмета на общината в едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник“.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания