Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2018-07-17 13:22:36

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кметът на община Свищов тържествено откри обновената и ремонтирана административна сграда на Община Свищов - на ул. „Цанко Церковски” №2

На 17 юли 2018 г. кметът на община Свищов – г-н Генчо Генчев тържествено откри обновената и ремонтирана административна сграда на Община Свищов - на ул. „Цанко Церковски” №2.
               На събитието присъстваха председателят на Общински съвет гр. Свищов – д-р Кристиян Кирилов, общински съветници, заместник-кметове, кметове на кметства от община Свищов, служители на общинска администрация, граждани, медии.  
               Сградата на общинска администрация е ремонтирана по проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“  съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 от 18.11.2016 г. Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов“, част от процедура BG16RFOP001-1.036-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 
Основните ремонтни дейности, които са извършени са:
- топлоизолация на стени с каменна вата;
- монтаж на външна окачена фасада от  фасадни сайдинг касети от метална студеновалцована и горещо поцинкована стомана;
- частична подмяна на дограма;
- топлоизолация на покрив с битумна хидроизолация;
- монтаж на климатичен термопомпен агрегат тип въздух-вода;
- подмяна на съществуващо с LED осветление;
- изграждане на пожароизвестителни инсталации и евакуационно осветление.
            С постигнатите резултати от изпълнението на проекта се  подобрява средата на работа на общинската администрация и  качеството на предлаганите административни услуги за всички граждани на община Свищов.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания