Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На вниманието на жителите на община Свищов

На вниманието на жителите на община Свищов
Добавена на: 2018-06-20 09:50:44

Информация за ползването на водата от Сондаж Р-1хг, находище на минерална вода „Свищов“, в района на бившето ДЗС - гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново

Съгласно издадената от Министерството на здравеопазването Балнеологична оценка №84 от 08.05.2018 г. общата минерализация на минералната вода от Сондаж Р-1хг, находище на минерална вода „Свищов“, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, е 2 753 mg/l. Характеризира се като високо минерализирана, хипертермална, хлоридно-сулфатна натриево-калиева вода съдържаща флуорид, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти са в границите на нормите за минерални води.
От извършените изследвания и експертната оценка на Националния център по радиобиология и радиационна защита за определяне на общата индикативна доза от поглъщане на радионуклиди с минералната вода от водовземното съоръжение, минералната вода от Сондаж Р-1хг, находище на минерална вода „Свищов“, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, не отговаря на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води по показател „обща индикативна доза“, като резултатите от оценката установяват ефективна доза от 0,116±0,007 mSv/year при годишна ефективна доза до 0,1 mSv. По тази причина минералната вода се определя като неподходяща за питейно-битови цели.
Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от нейната висока минерализация и наличието на хлоридни, натриеви, калциеви, сулфатни и флуорни йони.
Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазване на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичен курс).
Инхалационно лечение (след съответно темпериране до 33°-35°С и разреждане от 0.5 до 10%) при хронични възпалителни заболявания на горни и долни дихателни пътища, по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки.
При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране до 33°-35°С) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания:


на опорно-двигателния апарат (дегеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрити, спондилартрити, артрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрити и др.);

на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити и др.);

ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния и др.);

кожни (хронични неспецифични дерматити, атопични дерматити и др.);

гинекологични (аднексити, параметрити и др.);

съдови заболявания (състояния след тромбофлебит, атеропатии на крайници и др.)

Противопоказания за външно балнеолечение:


специфични заболявания;

инфекциозни заболявания;

заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи;онкологични заболявания;

ХИБС с ритъмни нарушения;

епилепсия.

Информацията е предоставена съгласно издадената от Министерството на здравеопазването Балнеологична оценка №84 от 08.05.2018 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания