Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОП „Чистота – Свищов“ се сдоби с чисто нов автомобил за сметосъбиране

ОП „Чистота – Свищов“ се сдоби с чисто нов автомобил за сметосъбиране
Добавена на: 2018-05-21 15:38:45

ОП „Чистота – Свищов“ се сдоби с чисто нов автомобил за сметосъбиране
ОП „Чистота – Свищов“ се сдоби с чисто нов автомобил за сметосъбиране
ОП „Чистота – Свищов“ се сдоби с чисто нов автомобил за сметосъбиране
ОП „Чистота – Свищов“ се сдоби с чисто нов автомобил за сметосъбиране
ОП „Чистота – Свищов“ се сдоби с чисто нов автомобил за сметосъбиране
ОП „Чистота – Свищов“ се сдоби с чисто нов автомобил за сметосъбиране

С новия 8 кубиков автомобил ще се покрият нуждите на предприятието във връзка със сметосъбирането в малките улици

Общинско предприятие „Чистота – Свищов“ се оборудва с още един специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. До момента предприятието разполагаше с пет автомобила за сметосъбиране, но само един от тях 8 кубиков. Доставеният днес автомобил също е 8 кубиков и с него ще се покрият нуждите на предприятието във връзка със сметосъбирането в малките улици. Новият дизелов автомобил марка MAN, модел TGL 10.190 е с дата на производство 16.04.2018 година. Сметосъбиращата надстройка е за обслужване на кофи и контейнери, и е марка TISAN.  Фирмата доставчик „ЕКОСОЛ  БЪЛГАРИЯ“ АД е избрана след проведена обществена поръчка, с критерий „най-ниска цена“. Сумата, за която е закупен автомобилът е 195 960 хиляди лева с ДДС, а финансирането е осигурено по реда на чл.24 от Наредба №7 от 19 декември 2013 година, за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания