Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Забранено е къпането във водите на река Дунав и всички водни обекти на територията на Община Свищов

Забранено е къпането във водите на река Дунав и всички водни обекти на територията на Община Свищов
Добавена на: 2018-04-30 09:38:53

З А П О В Е Д № 439 РД-01-03, гр. Свищов, 25.04.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите
 
 
ЗАБРАНЯВАМ :
 
 
           Къпането във водите на река Дунав и всички водни обекти на територията на Община Свищов. 
           Задължавам кметовете на кметства да осигурят обозначаването с табели или други трайни знаци, съдържащи забраната за къпане и да ги поставят до водните обекти.
           Заповедта да се оповести публично, да се постави на видно място в сградата на Община Свищов и да се публикува във вестник “Дунавско дело”.                                                                                                                                                                                        
 
  
  
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов        
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания