Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов се проведе заключителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”

В Свищов се проведе заключителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”
Добавена на: 2018-04-04 09:32:56

В Свищов се проведе заключителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 02 април 2018 г. (понеделник) в Гербовата зала на община Свищов се проведе заключителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г.
                На пресконференцията присъстваха кметът на община Свищов Генчо Генчев, заместник-кметовете на община Свищов Анелия Димитрова и Пламен Петков, кметове на кметства, директорите на учебните заведения, изпълнителите на СМР по проекта г-н  Джамбазов и г-н Лунчев.
                Обща стойност на проекта: 2 421 240,23 лв. Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 % в това число:  2 058 054,20 лв. от Европейския фонд за регионално  развитие (85% от бюджета на проекта);      363 186,03 лв. от Националния бюджет (15% от бюджета на проекта).
                С изпълнението на проекта се постигна:
                •Осигуряване на модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност в три от сградите от образователната инфраструктура на територията на община Свищов - ДГ „Радост” в гр. Свищов, ДГ „Васил Левски” в град Свищов и сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила, община Свищов.
                •Подмяна на отоплителните системи в сградите на ДГ „Радост” гр. Свищов и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила, община Свищов с екологосъобразна такава, с което се постигна намаляване на вредните емисии и се подпомогна опазването на околната среда.
                •По-комфортна обстановка за възпитаниците на учебните заведени, подобрена работна среда за учителите и персонала.
                •Модернизиране на облика на емблематични за Община Свищов сгради, което е инвестиция в устойчивото развитие на общината.
                •Проектът пряко допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образование, осигурявайки сигурна, съвременна и достъпна среда за децата, посещаващи детските заведения и училището.
                Разходи за строително-монтажни работи, обзавеждане и оборудване:
                Разходите за СМР, обзавеждане и кухненско оборудване на обектите, в обхвата на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, финансиран по ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0003-С01/ 21.11.2016 г., са:
                ДГ „Радост” в гр. Свищов – 1 174 320 лв. за СМР и 125 860 лв. за обзавеждане и кухненско оборудване;
                ДГ „Васил Левски” в гр. Свищов - 370 598 лв. за СМР и 36 642 лв. за обзавеждане и кухненско оборудване;
 
 
 
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТA

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания