Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В ГРАД СВИЩОВ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ПРОДУКТИ ОТ БЧК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

В ГРАД СВИЩОВ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ПРОДУКТИ ОТ БЧК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Добавена на: 2018-03-27 10:41:53

ОБЯВА

Продуктите от БЧК са по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
 
Продуктите в град Свищов ще се раздават всеки работен ден от 02 април до 04 май 2018 г., 
 в бившата база на домашен социален патронаж, на  ул. „Цар Борис” № 36.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

понеделник , вторник, четвъртък и петък от 9.00 ч.  до  12.00 ч.;

в сряда  от 14.00 ч.  до  17.00 ч.

  
 
Анелия Димитрова
Ръководител ОС ”СД”Групи правоимащи лица, подлежащи на   подпомагане по хранителната програма:
 
1.Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;
2.Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
3.Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
4.Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
5.Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
6.Лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
7.Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания