Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2018-03-27 10:36:18

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

На 29 март 2018 г. ще бъде проведена официална церемония "откриване на обекта" - ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Овча Могила

ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. за проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
има удоволствието да Ви покани на 29 март 2018 г. на официална церемония „откриване на обекта“ - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила, община Свищов в 10,00 часа по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”.
Моля, потвърдете Вашето участие или участието на Ваш представител на електронен адрес: mari.docheva@gmail.com
За допълнителна информация:
инж. Мария ДОЧЕВА, Ръководител на проекта,
Община Свищов, ул. Цанко Церковски 2, тел. 0631/68 121С уважение,
инж. Мария ДОЧЕВА
Ръководител проект
(Съгласно пълномощно №766/30.11.2016 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания