Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2018-03-20 17:05:12

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.03.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията ОБЩИНА СВИЩОВ съобщава на всички заинтересовани лица, че се организира обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план на община (ОУПО) Свищов и Екологичната оценка (ЕО) на плана.
Общественото обсъждане ще се проведе на 30.03.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Община Свищов.
Проектът на ОУПО, докладът за ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Свищов, Дирекция „Устройство на територията, регулация и екология“, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа, както и на интернет страницата на общината - http://www.svishtov.bg/blanks_mcats.php?mid=2.
Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на същото, в сградата на Общинската администрация Свищов се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно цитираните по-горе документи.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания