Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2018-03-20 10:56:44

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

На 21 март 2018 г. ще бъде официално открита реновираната ДГ "Радост"

ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. за проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, има удоволствието да Ви покани на 21 март 2018 г. на официална церемония „откриване на обекта“ - ДГ „Радост“ гр. Свищов в 15,00 часа по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”. Моля, потвърдете Вашето участие или участието на Ваш представител на електронен адрес: mari.docheva@gmail.com За допълнителна информация: инж. Мария ДОЧЕВА, Ръководител на проекта, Община Свищов, ул. Цанко Церковски 2, тел. 0631/68 121 С уважение, инж. Мария ДОЧЕВА Ръководител проект (Съгласно пълномощно №766/30.11.2016 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания