Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приет е проектът на Областната здравна карта

Приет е проектът на Областната здравна карта
Добавена на: 2018-03-02 14:26:46

Заседанието се проведе на 01.03.2018 г., в гр. Велико Търново

На второ заседание на Комисията за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново,председателствана от областния управител  проф.д-р Любомира Попова провело се на 01.03.2018 г. беше приет Проект на Областната здравна карта.Представител  на община Свищов в комисията беше заместник-кмета - г-жа Анелия Димитрова.
Представеният на заседанието на комисията Анализ на здравно-демографската характеристика на областта показва,че по данни на НСИ за 2016 г. най-висока  раждаемост в областта е отчетена в община Свищов- 10,4 ‰ .
Становището на нашата община изискваше при отчитане на териториалните, здравните, социално-икономическите, демографските и други специфични характеристики на отделните общини в състава на областта да се формира балансирана политика по отношение на здравеопазването и недопускането на акумулиране и концентриране на ресурси в определена посока предвид осигуряването на равни възможности за получаване на навременна здравна грижа.
Община Свищов успешно защити своите позиции относно запазване на броя на леглата по видове медицинска дейност и нива на компетентност в МБАЛ“Д-р Димитър Павлович“,въпреки  тяхната ниска използваемост- най-ниска в цялата област.
Също така Комисията прие да се запази броя на  леглата за физикална и рехабилитационна медицина в областта,въпреки по-малкия изчислен брой съгласно утвърдената Методика, което касае Специализираната болница за рехабилитация в с.Овча могила.
Община Свищов счита,че с одобряването на Проекта на областната здравна карта се удовлетворяват потребностите на населението от нашата община от болнична,извънболнична,дентална и спешна медицинска помощ.
Проектът на областната здравна карта е изпратен за одобрение от Министерството на здравеопазването.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания