Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В А

О Б Я В А
Добавена на: 2018-02-06 16:06:08

От 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г. включително, е отворен прием на документи, за КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ на почасови услуги в домашна среда, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания