Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информационна среща на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Информационна среща на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
Добавена на: 2017-12-12 15:24:45

Информационна среща на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Община Свищов организира разяснителна и информационна кампания с управители на сдружения на собственици

Община Свищов организира разяснителна и информационна кампания с управители на сдружения на собственици във връзка с изпълнение на Инвестиционна програма на Община Свищов по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.
Срещата ще се проведе на 13 декември 2017 г. /сряда/ от 17,00 часа в Зала № 1 на общинската администрация.
Целта на срещата е разясняване условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и повишаване информираността на целевите групи относно необходимостта от обновяване на сградите.
Припомняме, че изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания