Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Актуализиран график за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. декември 2017

Актуализиран график за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. декември 2017
Добавена на: 2017-12-08 12:31:00

ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ И ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ СА ПРОМЕНЕНИ

Понеделник – 11.12.2017 г.
· от 14.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”
· от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”

Вторник – 12.12.2017 г.
· от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”
· от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”
· от 16.00 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“

Сряда – 13.12.2017 г.
· от 14.00 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”
· от 15.00 часа – ПК по „ТСУ и общински активи”
· от 16.00 часа – Председателски съвет
· от 16.30 часа ПК по “Установяване конфликт на интереси”

20.12.2017 г. /сряда/ –Редовно заседание на Общински съвет – Свищов Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13). Телефон за връзка 0631/68103.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания