Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов се представи отлично във форум за представяне на социалните услуги

Община Свищов се представи отлично във форум за представяне на социалните услуги
Добавена на: 2017-12-04 16:43:10

Община Свищов се представи отлично във форум за представяне на социалните услуги
Община Свищов се представи отлично във форум за представяне на социалните услуги
Община Свищов се представи отлично във форум за представяне на социалните услуги
Община Свищов се представи отлично във форум за представяне на социалните услуги

Директорката на Центъра за обществена подкрепа в Свищов е поканена за член на Националния алианс за социална отговорност /НАСО/

На 28 ноември 2017 г., в община Белене се проведе форум за представяне на социалните услуги на четири общини -  Белене, Никопол, Левски и Свищов.
Организатор на събитието беше Център за обществена подкрепа - гр. Белене и   Национален алианс за социална отговорност /НАСО/. Основната тема на форума беше: „Партньорството между институциите, като гаранция за качествени социални услуги“.
Община Свищов участва във форума по покана на Център за обществена подкрепа - гр. Белене.
Ръководителят на Общинска служба „Социални дейности“ при община Свищов Анелия Димитрова представи видовете социални услуги предоставяни в свищовска община, реализираните социални проекти и проектите в процес на изпълнение. Тя подчерта, че от страна на ръководството на община Свищов ръководителите и специалистите, работещи в социалните услуги, намират пълна подкрепа, разбиране и съдействие при реализиране на идеите си.
На форума, директорът на Центъра за обществена подкрепа Ася Михайлова презентира дейността на ЦОП – Свищов, предоставяните услуги за деца и семейства, и изградените междуинституционални връзки и партньорски взаимоотношения.
Презентирането на услугите в община Свищов предизвика овации и положителни коментари. Веселина Любомирова – експерт анализи и комуникации към НАСО отправи специални поздравления към центъра, а участниците направиха заявка за обмяна на опит.
На 29 ноември,  по електронната поща на ЦОП – Свищов е получено писмо, в което г-жа Любомирова още веднъж изразява чудесните си впечатления от работата на Центъра и презентацията за дейността. В писмото си тя кани директора на Центъра за обществена подкрепа Ася Михайлова да стане член на Националния алианс за социална отговорност /НАСО/.
Ето какво пише тя:
„Споделих с председателя на НАСО и с колегите от екипа за Вашата отдадена и отговорна работа. Ще се радваме да станете наш член и да работим активно заедно….“.

Поздравления за постигнатия успех!

 

Няколко думи за Национален алианс за социална отговорност /НАСО/:
 
 
Национален алианс за социална отговорност е национална организация, обединяваща организациите, работещи за хората с увреждания и други социални групи, и  реализираща партньорство с националните организации на самите хора с увреждания, с държавата и общините в тази област.
Национален алианс за социална отговорност обединява и мотивира корпорации, желаещи и можещи да поемат социални ангажименти за своите работници, своя град, хората с увреждания и общество като цяло, за по-добро качаство на живот.
Национален алианс за социална отговорност обединява и подкрепя усилията и възможностите на общините и другите структури в изпълнение на една от основните им мисии за създаване на благоприятни условия за бизнес, разкриване на работни места, реализиране на социални ангажименти, социални услуги и за постигане на по-добро качество на живота за всички общности.
Дейностите си НАСО реализира чрез ЧЛЕНОВЕТЕ и структурите си, като им осигурява  условия за партньорство и успешно реализиране на проекти и дейности.

 По информация на ЦОП - гр.Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания