Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информационна среща на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ се проведе в община Свищов

Информационна среща на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ се проведе в община Свищов
Добавена на: 2017-11-24 10:25:07

Информационна среща на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ се проведе в община Свищов
Информационна среща на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ се проведе в община Свищов
Информационна среща на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ се проведе в община Свищов

Общинското ръководство информира представителите на сдружения за възможността да кандидатстват за саниране на жилищни блокове по ОП "Региони в растеж"

      Ръководството на община Свищов организира среща с управители на сдружения на собственици, във връзка с изпълнение на  Инвестиционна програма на Община Свищов по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Срещата се проведе на 22 ноември в Зала № 1 на общинската администрация.
Целта беше да се запознаят гражданите с условията и процеса на кандидатстване по програмата пред Община Свищов.
Общинското ръководство информира представителите на сдружения за възможността, която се предоставя за саниране на жилищни блокове по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, след което беше направена презентация, която запозна присъстващите с указанията по програмата за допустимост на кандидатите.
Кметът Генчо Генчев обясни, че средствата за саниране на жилищните сгради, в размер на близо 2.8 млн. лв., са отпуснати благодарение на отличната работа на община Свищов, която е една от трите общини, заедно с Пловдив и Габрово, по бързо и качествено усвояване на предоставените от програмата финансови ресурси за градско развитие. На този етап Общината е изпълнила над 70% от Инвестиционната програма, усвоява средствата правомерно и по тази причина Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска на община Свищов допълнителни средства за саниране. Директорът на дирекция АПИОУПЕВ Стоян Парашкевов разясни на присъстващите сроковете за кандидатстване пред Община Свищов и даде указания за необходимите документи, които е необходимо да се представят в срок до 15 декември.
Кметът Генчев обясни, че Общината ще направи всичко по силите си тези средства да бъдат усвоени правомерно, експедитивно и безпроблемно, за да може да се кандидатства отново за средства към програмата, и да се санират повече блокове.
 
Информация, относно необходимите документи за кандидатстване, е на разположение в раздел „Етажна собственост“, на сайта на община Свищов: http://www.svishtov.bg/
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания