Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов отвори врати Социално-консултативен център разкриващ иновативна социална услуга

В Свищов отвори врати Социално-консултативен център разкриващ иновативна социална услуга
Добавена на: 2017-11-23 16:32:04

В Свищов отвори врати Социално-консултативен център разкриващ иновативна социална услуга
В Свищов отвори врати Социално-консултативен център разкриващ иновативна социална услуга
В Свищов отвори врати Социално-консултативен център разкриващ иновативна социална услуга
В Свищов отвори врати Социално-консултативен център разкриващ иновативна социална услуга
В Свищов отвори врати Социално-консултативен център разкриващ иновативна социална услуга
В Свищов отвори врати Социално-консултативен център разкриващ иновативна социална услуга

Планираните дейности са по проект „Правото на труд – право за достоен живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

      На 23.11.2017 г. в Свищов бе открит „Социално-консултативен център”, който ще предоставя на жителите на общината иновативна социална услуга, предлагаща социализация и подкрепа на лица с увреждания, и техните семейства. Новият център е част от проект „Правото на труд – право за достоен живот“, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Изпълнението му стартира на 1 май 2017 година и съгласно договора, Общината получи 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 324 166.08 лв., за неговото реализиране.
На официалното откриване днес, ръководителят на проекта Ася Михайлова представи своя екип и благодари на общинското ръководство за подкрепата при реализирането на проекта. С няколко думи тя презентира дейностите по проекта, като обясни, че той надгражда и доразвива мрежата от социални услуги в Община Свищов, с разкриването на нови услуги: „Социално-консултативен център" (СКЦ) и „Социален асистент"(СА), които са интегрирани и взаимно обвързани, и обхващат всички населени места заедно с общинския център, включвайки и мобилни услуги.
Лентата на новия център прерязаха кметът Генчо Генчев и зам.-кметът Анелия Димитрова, които приветстваха активността на социалните институции в Общината и пожелаха успех на иновативното начинание. На събитието присъстваха председателят на местния парламент д-р Кристиян Кирилов, ръководителят на общинска служба «Социални дейности» Анелия Димитрова, директори на социални институции и потребители. Четвъртокласничките Аделина и Сияна от СУ „Николай Катранов“, облечени в български народни носии, придадоха допълнителна празничност на тържествената част по откриването.
В новооткрития център, ръководителят на проекта Ася Михайлова представи тримата специалисти: 1 психолог и 2 социални работници, които ще осъществяват дейността на Социално-консултативния център и запозна по-подробно присъстващите с иновативната социална услуга. Тя подчерта, че Центърът вече приема заявления, от страна на заинтересованите лица, за включване в дейностите по нея.
 
Социално-консултативен център (СКЦ) е иновативна социална услуга. Тя подкрепя безработни, лица с увреждания и членовете на техните семейства за по-активно поведение, самореализация и излизане на пазара на труда, което да повлияе върху социалната и професионалната им реализация и да повиши качеството им на живот. Услугата предлага пакет от стимулиращи дейности в т.ч. индивидуално социално и психологическо консултиране и подкрепа за повишаване на самооценката, промяна в нагласите и овластяване; информиране, консултиране и ориентиране с цел подпомагане на лицата при избора им на подходяща професия; мотивационни тренинги и обучения за придобиване на пригодност за заетост, умения за независим живот, за търсене на работа и поддържане на добра работна репутация.  Потребителите на СКЦ ще участват в мотивационни тренинги и консултации за насочване и подпомагане при регистриране в ДБТ и/или започване на работа.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания