Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
Добавена на: 2017-11-22 09:39:45

ТЕМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"

Община Свищов организира среща с управители на сдружения на собственици във връзка с изпълнение на  Инвестиционна програма на Община Свищов по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Срещата ще се проведе на 22 ноември 2017 г. /сряда/ от 17,30 часа в Зала № 1 на общинската администрация.
Целта е да се запознаят гражданите с условията и процеса на кандидатстване пред Община Свищов.
    Допустими за енергийно обновяване са:
-         многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;
-         многофамилни жилищни сгради до 25 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); пълзящ кофраж и разновидностите им.
Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:
·       по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
·       подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
·       осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания