Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Добавена на: 2017-11-17 11:51:46

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви в Свищов награди 56 деца проявили толерантно отношение чрез делата си

Международният ден на толерантността -16 ноември бе подобаващо отбелязан в Свищов

  По повод 16 ноември – Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Свищов организира награждаване на деца от общината, които през годината са извършили добри постъпки или са били толерантни. Всяко от наградените деца е номинирано от училището, в което учи, заради толерантното си отношение към своите връстници и възрастните, и за проява на взаимопомощ и съпричастност.
  На 16 ноември, в Зала 1 на Общината всичките 56 деца бяха поздравени от кмета на община Свищов Генчо Генчев и получиха грамота, и книга за своето добро извършено дело. Повечето от наградените ученици са извършвали помощ на деца в неравностойно положение или на деца със социална и материална нужда; други са върнали пари или загубена вещ, телефон и ключове на своите притежатели; трети помагат на своите връстници да се справят с тревожност и отчаяние при тежка лична загуба или приемането им в нов клас; а някои оказват помощ на възрастни хора с прибиране на дърва, купуване на покупки. Сред добрите дела впечатление направи Александър Георгиев Киров от СУ „Д. Благоев” – 7-в клас, който е дарил косата си за благородна кауза. Специално отношение изрази кметът Генчев към две деца, които са само на 5 години: Джан Реджебов Алишев от ОУ „Ф. Сакелариевич”, който  е намерил портмоне с голяма сума пари и телефон, след което ги е върнал на притежателя му,  и Емилияна Миленова Динкова от СУ „Д. Благоев”, която оказва помощ на свой връстник. Кметът подчерта, че доброто се възпитава в децата от най-ранна възраст и това е ключово за тяхното израстване като личности. Той благодари на техните родители и на всички деца с добри сърца, като им пожела да бъдат здрави и продължат да извършват добри дела, защото доброто винаги побеждава. Секретарят на местната комисия за борба срещу противообществени прояви Вера Блажева с радост констатира, че с всяка година интересът към инициативата се засилва и това е показателно от препълнената с добри хора зала. Четири деца от СУ „Николай Катранов” също бяха наградени лично от Генчо Генчев за своята инициатива, чрез която активизират учениците и приобщават родителите в различни мероприятия, с цел засилване на връзката „родители-деца-учители”. Всичките 56  деца, на възраст от 5 години до 18 години, бяха тържествено наградени от кмета Генчев, Секретаря на община Свищов Любомира Петрова, секретаря на местната комисия Вера Блажева и представителите на социалните институции в града.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания