Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД
Добавена на: 2017-11-14 16:59:09

Относно недопускане проникването на заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията на Община Свищов

ЗАПОВЕД
 
№ 1536 РД - 01- 03
Гр. Свищов 10.11 2017 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации относно недопускане проникването на заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията на Община Свищов
 

НАРЕЖДАМ:
 
1.      Недопускане на контакт между домашните птици с птици, живеещи в дивата природа.
2.      Домашните птици да се отглеждат в закрити помещения.
3.      Фуража, с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, като се поставят мрежи на прозорците и отворите, през които могат да преминават диви птици.
4.      Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски /водоплаващи/ от други домашни птици.
5.      Кметовете на населените места, съвместно с ветеринарно-медицинските специалисти, да осъществяват проверки на личните стопанства в съответните населени места, както и да предприемат действия за недопускане на домашни водоплаващи птици до водоемите.
6.      Да се уведоми незабавно Областната дирекция по безопасност на храните гр. Велико Търново при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
7.      Забранявам организирането на всякакви пазари и изложения, на които да се продават и излагат птици.
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на населените места. Да се публикува на интернет страницата на Община Свищов, като същата се обяви и публично чрез медиите в общината.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания