Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
Добавена на: 2017-10-11 13:32:50

Соцално-консултативният център започна предоставяне на услуги от 01.10.2017 година

От 01 октомври 2017г. в Община Свищов се открива нова социална услуга „Социално-консултативен център”, по Проект № BG05M9OP001-2.005-0005-С01 „Правото на труд – право за достоен живот“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”.
 
Соцално-консултативният център започна предоставяне на услуги от 01.10.2017 година.
Екипът от специалисти – социални работници и психолог са на разположение всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа.
 
За ползване на социалната услуга „Социално-консултативен център” /СКЦ/ могат да кандидатстват:
- семейства, в които се полагат грижи за лице/дете с увреждане;
- лица с увреждания над 18 години;
- неактивни безработни лица над 29 години.
 
В Социално-консултативния център ще се предоставят следните услуги:
- индивидуално социално и психологическо консултиране и подкрепа по  важни за вас теми и трудности, свързани с различни сфери и взаимоотношения в живота ви.
- информиране, консултиране и ориентиране с цел подпомагане на безработните лица при избор на подходяща професия и/или придобиване на професионална квалификация в съответствие с индивидуалните им предпочитания и потребностите на пазара на труда.
- мотивационни тренинги и обучения за придобиване на умения за представяне пред работодател, явяване на интервю, работа в екип, социални умения, комуникация, умения за събеседване, умения за търсене на работа.
 
УСЛУГИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!
 
Желаещите трябва да подадат следните документи в Социално – консутативния център : на ул. «33 Свищовски полк» № 67, ет. 1 – север /сградата на бившето училище «Ал. Константинов»/:
 
1.Заявление;
2. Копие от решение ЛКК,ТЕЛК,НЕЛК;
 
Допълнителна информация може да получите всеки работен ден,
от 09:00 до 17:00 часа в Социално-консултативния център
 
и на телефони:
0887375852 – Аса Михайлова – Ръководител Проект;
0886849955 – Десислава Йорданова – Координатор

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания