Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Работна среща на Местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на четири общини се проведе в Свищов

Работна среща на Местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на четири общини се проведе в Свищов
Добавена на: 2017-10-09 14:36:35

Работна среща на Местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на четири общини се проведе в Свищов
Работна среща на Местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на четири общини се проведе в Свищов

Като общ приоритет участващите общини изведоха толерантността и спокойствието на нашите деца

      На 5, 6 и 7 октомври в община Свищов се проведе обмяна на опит и добри практики между специалистите работещи в различните институции, участващи в съставите на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на общините Добрич, Асеновград, Велинград и Свищов. Кметът на община Свищов Генчо Генчев, който е и председател на комисията, приветства присъстващите и пожела ползотворна работа в превенцията на деца в риск от извършване на престъпления. От домакините в Зала 1 на общината присъстваха гл. инспектор Момчил Златев - началник на РУП - Свищов, инспектор Лора Георгиева - ИДПС-РУП - Свищов, Ренета Чобанова - началник отдел "Закрила на детето" към ДСП - Свищов, Ася Михайлова - директор ЦОП, Цветелина Димитрова - юрист на местната комисия, Вера Блажева – секретар на местната комисия, Надежда Бандова - общественик. Обсъдени бяха проблемите свързани с детското правосъдие, измененията касаещи законодателството на детската престъпност, превенцията по различните направления – агресия, толерантност, трафик на хора, наркотици, интернет опасности и др. В края на работната среща, представителите на всички институции в МКБППМН от участващите общини изведоха като общ приоритет толерантността и спокойствието на нашите деца. 
 
По информация на МКБППМН – гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания