Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов

Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов
Добавена на: 2017-10-04 11:49:36

Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов
Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов
Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов
Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов
Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов
Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов

Снимки от проведеното събитие

Над 150 деца, родители и гости се включиха в заключителния празник по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на Община Свищов
 
Административния договор №BG05M2OP001-3.001-0055, който беше подписан от Генчо Генчев-кмет на Община Свищов и министъра на образованието и науката през м.Август 2016 г., с период на изпълнение 14 месеца, приключи на 2 октомври 2017г. Общата стойност на финансираните дейности е 305 486 лева. Проекта се изпълняваше в партньорство с ЦДГ „Зорница“-с.Ореш и „Фондация ЕКИП“.
         На 01.10.2017 г. от 10:00 часа в Спортната зала на гр.Свищов се проведе празник под мотото: „За етническа и социална толерантност“, в който децата представиха част от уменията придобити в допълнителните занимания в направленията танци, рисуване, музика и театър пред своите връстници и гости.
Уникална по своите емоции и неповторима беше тази изява за децата от с. Ореш, с.Овча могила, с.Драгомирово, с.Морава и децата от с Червена. Извън пределите на своите села, на мащабна сцена, заедно с други деца и родители те изпълниха неделната утрин с детски смях, танци, стихове и глъч. Пред зрителите се представи театрален етюд за силата на родителската любов и неподкупността на синовната вярност. Децата изпълниха танци и игри, които независимо от културната принадлежност към други народи, бяха вплетени в обединяващо общо изпълнение. Съвместно с родителите четоха басни от „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон, подреждаха пъзели по тях. Без състезателен елемент бяха игрите, но ентусиазма за участие в „Познай гласът на мама“ беше повече от заразителен.
Този празник беше естествен завършек на продължилите четири последователни дни, от 25 до 28 септември, заключителни мероприятия по проект: „Толерантни и единни заедно и във всичко“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепата на Европейския социален фонд, по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“
Проектните дейности включваха допълнителни занимания в четири основни направления-музика, танци, театър и рисуване. В тях работиха заедно деца от различни етнически общности, за да съхранят и развият културната си идентичност. Проведе се допълнително обучение по български език. Чрез използване на иновативни, специално разработени индивидуални програми и интерактивни технологии за усвояването на български език от деца, за които не е майчин, се допринесе за изравняването на нивото на езикова подготовка и равен старт за децата в училище
Това допринесе за преодоляване на трудностите при общуването и е нова възможност за плавно усвояване на учебното съдържание в първи клас. Това ще предотврати бъдещо отпадане на деца от образователния процес поради неразбиране на преподавания материал.
Осъществиха се дейности по психологическа и медиаторска подкрепа за децата и семействата. Приобщаването на родителите към образователната система създава условия за пълноценното изграждане на децата. Съхраняването и развиването на културната идентичност в мултикултурна и толерантна среда ще спомогне за бъдеща успешна професионална, социална и творческа реализация. Екипът за изпълнение на проекта положи усилия за насърчаване участието на родителите в съвместни организирани дейности, като предпоставка за повишаване на доверието и преодоляване на негативното отношение към образователните институции и общността.
Бяха закупени народни носии, обувки, костюми за танци, книжки, дидактични помагала. Подготвени и разпространени брошури и информационни материали за преодоляване на негативните нагласи в общуването.
Всяко дете участвало в проекта получи раница и книжки, помагала и материали от кмета на община Свищов г-н Генчо Генчев, бенефициент по договора. В обръщението си към децата, той сподели, че е повече от символика провеждането на празника именно на 1 октомври- Световен ден на музиката, поезията и международен ден на възрастните хора. Кметът ги увери, че най-важното е да сме заедно и единни, независимо от етнически, социални, религиозни или културни различия. Изрази благодарност към екипа, експертите, специалистите и родителите, които участваха в реализацията на проекта и положиха усилие за неговото успешно финализиране. За да гарантира устойчивост на постигнатите резултати, ръководството на Община Свищов е подписало партньорско споразумение, което ще осигури и в бъдеще посещение на специалисти от „Центъра за обществена подкрепа“- Свищов за осъществяване на психологическа подкрепа на децата от предучилищна възраст и техните семейства.
Генчо Генчев пожела на децата да използват получените подаръци и помагала за да продължат своите занимания и да надграждат придобитите знания и умения.
През периода на изпълнението на проекта бяха разработени и разпространени информационни материали и брошури за преодоляване на негативните стереотипи на етническа и социална нетърпимост. Те ще допринесат за популяризиране на толерантност и добронамереност в общуването. Същите се разпространяват в Община Свищов, в училищата и детските градини, в ЦОП, ЦСРИ и др.
        
Маргарита Перникова – ръководител проект

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания