Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Добавена на: 2017-09-29 16:36:07

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ПЪТЕН УЧАСТЪК ОТ УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ", ЗА ПЕРИОД ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, ЗА ПЕРИОД ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ПЪТЕН УЧАСТЪК ОТ УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ОТ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛИЦА "ГРИГОР СТОЯНОВ" ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛИЦА "НИКОЛА ПЕТКОВ".


За повече информация прилагаме разрешението за разкопаване:

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ
№ 5/29.09.2017 год.
 
Във връзка с отстраняване на авария при експлоатацията на обект на техническата инфраструктура на гр. Свищов, констативен протокол от 11.09.2017г. на комисия, назначена със Заповед № 1035-РД-01-03/05.09.2017 г. на Кмета на Община Свищов и на основание чл. 2 от Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на Община Свищов,
 
Р А З Р Е Ш А В А М:
 
На „ВиК Йовковци” ООД - гр. В. Търново да извърши разкопаване на част от улица „Патриарх Евтимий” – от кръстовището с улица „Григор Стоянов“ до кръстовището с улица „Никола Петков“, за извършване на авариен ремонт на водопроводната мрежа, преминаваща през южната част на пътното платно (от страната на четните номера), както и отклоненията към поземлените имоти.
 
Строително-монтажните работи да започнат на 02.10.2017 год.
Строително-монтажните работи да завършат до 16.10.2017 год. (вкл.)
Възстановителните работи да завършат до 30.10.2017 год.,
 
            при следните условия:
            1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани дружества, които имат изградени мрежи и съоръжения в района на извършваните СМР;
            2. Да се осигури безопасно движение на пешеходци.
            3. Да се спазват изискванията за безопасен труд.
            4. Преди засипване да се уведоми общинската администрация, отговарящ за  съставяне на протокол, съгласно разпоредбите в чл.74, ал. 2 от ЗУТ.    
5. Възстановителните работи да се извършат в съответствие с изискванията на  Наредбата.
Съгласно §2 от ПЗР към Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията Община Свищов не е необходимо внасянето на такса за издаването на разрешение за разкопаване и депозит при извършване на дейностите, свързани с отстраняване на аварията.
 
 
ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Зам.-кмет на Община Свищов
 
мп
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания