Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси

По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси
Добавена на: 2017-09-20 14:09:02

По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси
По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси
По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси
По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси
По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси
По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси
По проект „Да успеем всички заедно“ две училища в Свищов получиха техника и оборудване за клубове по интереси

Проектът цели да помогне учениците от етническите малцинства, съвместно с връстниците си, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация

       СУ "Цветан Радославов" и ОУ " Филип Сакелариевич" в Свищов получиха техника и апаратура, народни носии и спортни екипи, като част от проекта "Да успеем всички заедно", който се реализира по инициатива и съвместно с община Свищов. Проектът на стойност 763 734.52 лв.  е за срок от 24 месеца и предвижда работа за интеграцията на 531 деца и приблизително същия брой родители. Целта на дейността е да укрепи връзката между семейството и училището и да мотивира учениците, на възраст от 7 до 19 години, за образователни постижения, и техните родители за участие в образователния процес. В изпълнението на целта са ангажирани психолози, социални работници и медиатори, които работят с децата и семействата. Предвидените дейности по проекта целят да помогнат на учениците от етническите малцинства, съвместно с връстниците си, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация. Тази цел ще бъде постигната чрез различни допълнителни учебни и клубни дейности, учебни пътувания, работа с родители и допълване на образователни и интеграционни стратегии на ниво училище и община.
Директорите на двете училища с радост приеха новата техника и оборудване за клубовете по интереси, като не пропуснаха да благодарят на общинското ръководство за ползотворната съвместна работа. Децата  изразиха своята радост чрез добре подготвени музикални и танцови програми, по време на които демонстрираха част от получените нови народни носии и спортни екипи. Кметът Генчо Генчев благодари на екипите по проекта и на организация "Нова възможност" за добре свършената работа, а на децата пожела да пазят новите придобивки и да ги използват за трупане на нови знания в училищните дейности и извънкласни занимания. Той подчерта, че това е един уникален проект, който обогатява общата култура на децата, приобщава ги към социалните норми и образователния процес, формирайки широк мироглед у тях.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания