Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съвместно проектно предложение за над 6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони подадоха общините Свищов и Ценово

Съвместно проектно предложение за над 6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони подадоха общините Свищов и Ценово
Добавена на: 2017-09-12 15:25:35

До 3.5 милиона ще бъдат инвестирани в община Свищов, след одобрението на оценяващия орган

На 31 август община Свищов и община Ценово успешно подадоха своето проектно съвместно предложение: „Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана от СНЦ „Местна инициативна група (МИГ)-Ценово-Свищов“ на обща стойност: 6 287993,43 лв.  
Стратегията по подмярка 19.2 от ПРСР включва дейности и мерки покриващи целите и приоритетите на три програми: Програмата за развитие на селските райони, ОП „Иновации и конкурентоспособност” и ОП „ Развитие на човешките ресурси”.
По Програмата за развитие на селските райони са планирани мерки за реализация на територията на община Ценово до 2 845 732,65 лв.
На територията на община Свищов са планирани дейности по останалите две програми, като максимално допустимите средства, за които може да се кандидатства са до 3 442 260,80 лв. За първи път на територията на община Свищов е  разработен такъв стратегически документ, покриващ нуждите на 15-те кметства на територията. Местната инициативна група е в партньорство с община Ценово и е регистрирана като сдружение с нестопанска цел. Тя отговаря на изведените от жителите на общината и участвали в разработването и цели, сред които:
-         Стимулиране на заетост чрез самонаемане и разкриване на собствен бизнес;
-         Развитие на земеделието и туризма;
-         Повишаване на информираността за различни нови възможности и алтернативи за развитие на малкия и среден бизнес.
За първи път инициативата идва от самите граждани, чрез определяне на приоритетите за развитие на територията. Над 500 са жителите подкрепящи стратегията, която е публично достъпна на сайта на Община Свищов.
Целият процес, от деклариране на желанието до учредяването на „МИГ Ценово-Свищов”, протече абсолютно прозрачно за двете общини, което е гарант за коректно партньорство и общ път за развитие.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания