Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ИЗРАБОТЕНИ ПЛАНОВЕ НА ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ИЗРАБОТЕНИ ПЛАНОВЕ НА ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4
Добавена на: 2017-09-04 15:58:52

Комисия прие изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в местност „Стъклен-1“, землище на гр. Свищов, местност „Калището“, землище на гр. Свищов и местност „Драчево бърдо-1“, землище на гр. Свищов

Община Свищов, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи (2бр.) от 15.06.2017 год. на комисия по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи:
- к.е. 88, местност „Стъклен-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;
- к.е. 155, 156 и 157, местност „Калището“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;
- к.е. 144, местност „Драчево бърдо-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;

Обявление изх. № 06-03-168/24.07.2017 г. на Кмета на Община Свищов е публикувано на стр. 44 в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, брой 71 от 01.09.2017 г.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден в общинския информационен център.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до Кмета на общината в едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник“.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания