Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Встъпителна пресконференция по проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ се проведе в Свищов

Встъпителна пресконференция по проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ се проведе в Свищов
Добавена на: 2017-08-18 09:57:04

Встъпителна пресконференция по проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ се проведе в Свищов
Встъпителна пресконференция по проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ се проведе в Свищов
Встъпителна пресконференция по проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ се проведе в Свищов
Встъпителна пресконференция по проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ се проведе в Свищов

Здравните заведения от двете страни на река Дунав ще подобрят своя облик със съвременна технологична апаратура

      В Свищов се проведе встъпителна пресконференция на проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Interrеg V-А Romania-Bulgaria 2014-2020 година. Проектът в сферата на здравеопазването е разработен съвместно с румънския град Зимнич и е на стойност: 1 494 719.43 евро, като по-голямата част от средствата ще бъдат усвоени от община Свищов. С реализирането на проекта „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“, МБАЛ Димитър Павлович – гр. Свищов ще се сдобие с високотехнологична апаратура. Координаторът на проекта, от българска страна, г-жа Даниела Станкова откри пресконференцията и направи кратка презентация на дейностите и очакваните резултати. Тя информира, че по проекта е заложено  доставянето на компютърен томограф и реаномобил от най-ново поколение. С новата техника ще се постигне осъществяване на комплексна и висококачествена диагностика, което е изключително важно за ефективността на свищовското лечебно заведение. Общата сума, която ще се усвои община Свищов е в размер на 763 231.29 евро, от които 2% са собствен принос. Освен модерната апаратура, в проекта са заложени средства за ремонт и реконструкция на помещението, в което ще бъде инсталиран томографа, обмяна на опит и други свързани с проекта дейности. Крайният срок на изпълнение е 11 април 2019 г.
Кметът Генчо Генчев и председателят на Об С – Свищов д-р Кристиян Кирилов присъстваха на пресконференцията и приветстваха румънските партньори за ползотворната съвместна работа. По думите им, реализирането на проекта ще допринесе за постигане на по-голяма ефективност при оказване на спешна медицинска помощ и ще гарантира равен достъп и високо качество на болничната медицинска помощ. Здравните заведения от двете страни на река Дунав ще подобрят своя облик със съвременна технологична апаратура, която ще задоволи до висока степен изискванията на своите пациенти. Благодарение на новите придобивки ще допринесе за повишаване конкурентоспособността и създаване на добавена стойност в здравните заведения на двата града.
На пресконференцията присъстваха представители на МБАЛ Димитър Павлович – гр. Свищов, начело с управителя на лечебното заведение д-р Венцислав Михов. На въпрос на д-р Божидаров, относно обучения и обмяна на опит, Даниела Станкова обясни, че по проекта са предвидени две 5 дневни обучения за работа със съвременната апаратура, която ще пристигне в свищовската болница, както и две посещения на разменни начала на медицински персонал от двете лечебни заведения, с цел обмяна на опит. В края на встъпителната част кметът Генчев пожела на екипите по проекта да реализират един качествен, устойчив и най-вече работещ проект, за да се усети от гражданите промяната и ефекта от реализирането му.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания