Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общинска служба по Земеделие град Свищов

Общинска служба по Земеделие град Свищов
Добавена на: 2017-08-01 15:32:04

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ на предварителните регистри на имотите за землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 и справка за дублираните имоти

О Б Я В А
 
         На основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ общинска служба по земеделие град Свищов обявява, че  са изготвени предварителните   регистри на имотите за землищата на община Свищов, съгласно чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.
 
ПОСОЧЕНИТЕ РЕГИСТРИ  СА ДОСТЪПНИ ЗА СВАЛЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ: http://www.svishtov.bg  /раздел ОБЩИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, подраздел Документи по УССДОПиП, секция Земеделие/,                                            http://www.mzh.government.bg/ODZ-Vtarnovo/bg/Home.aspx
 
Данните за регистъра по  чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ се съдържат във файл с име: R и ЕКАТТЕ.txt на съответното землище
Даните за дублирани имоти  се съдържат във файл с име: D и ЕКАТТЕ.txt на съответното землище
 
 
 
 Емел Мехмед –п-
 Началник на Общинска служба по Земеделие гр.Свищов
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания