Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов изготвя проекти за близо 1,2 млн. лв. за ремонт на част от водопроводната мрежа

Община Свищов изготвя проекти за близо 1,2 млн. лв. за ремонт на част от водопроводната мрежа
Добавена на: 2017-07-27 15:06:41

Инвестиционните проекти обхващат шест улици в Свищов и захранващите водопроводи на селата: Драгомирово, Морава, Хаджидимитрово и Козловец

Силно компрометираната водопроводна мрежа в град Свищов и недостигът на вода в следствие амортизираните захранващи водопроводи към селата: Драгомирово, Морава, Хаджидимитрово и Козловец, са дългогодишен проблем за община Свищов, който създава редица проблеми за жителите на Общината и служителите на ВиК. По тази причина ВиК „Йовковци“ и община Свищов взеха решение да се изготвят инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на най-компрометираната част от водопроводната мрежа в града, на стойност до 700 хил. лв. и захранващите водопроводи към четирите населени места, на стойност до 350 хил. лв.
Вътрешната водопроводна мрежа в град Свищов в по-голямата си част е изпълнена от манесманови и етернитови тръби от 1940 до 1985 г., сградните водопроводни отклонения са стари, изградени от поцинковани тръби. Водопроводната мрежа по ул. „Ал. Божинов“; ул. „Тинтява“; ул. „Пирин“; ул. „Искър“; ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ отдавна е амортизирана, поради което са налице чести аварии, свързани със спиране на водоподаването и влошаване на качеството на питейната вода. Честите ремонти за отстраняване на авариите затрудняват движението на МПС и създават неудобство за живущите на прилежащите улици. По мнение на ВиК експертите, това налага извършване на основен ремонт на водопроводната мрежа на конкретните, често авариращи улици. За изпълнението на такъв ремонт община Свищов изготвя инвестиционен проект, в Поименния списък за капиталови разходи за 2017 г.: „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешно водопроводна мрежа в гр. Свищов, по улици: ул. „Ал. Божинов“; ул. „Тинтява“; ул. „Пирин“; ул. „Искър“; ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“.
Многогодишен проблем е водният режим в селата: Драгомирово, Морава, Хаджидимитрово и Козловец. Недостигът на вода и загубите в следствие на амортизираната водопреносна мрежа, значително затруднява нормалния живот на жителите на тези населени места. Именно това налага необходимостта от реконструкция на захранващите водопроводи  и осигуряване на необходимия дебит, за преустановяване водните режими в селата. По тази причина община Свищов изготвя инвестиционен проект в Поименния списък за капиталови разходи за 2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на  село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, община Свищов”.
С изготвените проекти община Свищов ще кандидатства към ПУДООС, за отпускане  на необходимите средства, с които да се решат сериозните проблеми с водопреносната мрежа в Общината. След ремонта, на силно компрометираните участъци, ще предстои преасфалтиране на конкретните улици.


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания