Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ СРЕД ПЪРВИТЕ 14 С ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

ОБЩИНА СВИЩОВ СРЕД ПЪРВИТЕ 14 С ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
Добавена на: 2017-06-28 14:01:33

ОБЩИНА СВИЩОВ СРЕД ПЪРВИТЕ 14 С ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е с продължителност 5 месеца и е на обща стойност 47 525.75 лв.

Заявление за изразяване на интерес на Община Свищов „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, което бе подадено през януари 2017г.,  получи 80 точки  и беше включено в списъка на одобрените за финансиране предложения за финансиране по процедура № BG14MFOP001-4.001.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4-001-0015  се подписа на 27.06.2017 г. и беше връчен на официална церемония в резиденция „Лозенец“ по време на Трето заседание на Комитета за наблюдение на програмата за морско дело и рибарство. Договорите бяха връчени от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и ръководител на УО на Програмата за морско дело и рибарство.
„Дунав-нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за Община Свищов“ е разработен по Приоритетна ос  4 „Повишаване на заетостта и сближаване“, Процедура „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“. Той е с продължителност 5 месеца и е на обща стойност: 47 525.75 лв. Партньори  на община Свищов по проекта са : СТОЙЧЕВ-2002 ЕООД; СДРУЖЕНИЕ "НАСЛУКА-СВИЩОВ" и Ж. Бориславова – представител на гражданския сектор
 
 
            Основните дейности включени в проекта са:
1.                  Формиране и учредяване на публично-частно партньорство (МИРГ);
2.                  Популяризиране на подхода ВОМР (Водени от общностите местно развитие) и процеса на разработка на стратегията;
3.                  Обучение на екипа на МИРГ( Местни инициативни рибарски групи), в т.ч. представители на партньорите и местни лидери;
4.                  Проучване и анализ на територията;
5.                  Съгласувателни процедури и дейности;
6.                  Ръководство, управление и администриране на проекта.
 
 
В програмния период 2007-2013г. е направен формален опит да се създаде МИРГ, но тя не е развила дейността си, не е разработила Стратегия и не е просъществувала.
Променената информационна среда към настоящият момент по отношение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, повишеният капацитет на Община Свищов, съществуването на регистрирани по ЗЮЛНЦ сдружения в сектора, наличието на вече успешно стартирали бизнес субекти в общината в сферата на рибарството, е добра предпоставка за формиране на такава група.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания