Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2017-06-27 10:27:12

Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Преносен газопровод за град Свищов“

Община Свищов, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ОА04-4787/16.06.2017 г. на Областния управител на област Велико Търново e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Преносен газопровод за град Свищов“ и е одобрено техническо задание за изработването на проекта за ПУП-ПП. Обектът е разположен в землищата на с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер и с. Караисен, община Павликени, с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Козловец, с. Б. Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов. Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията. Обявлението е публикувано в сайта на Община Свищов, раздел "Общинска документация", "Документи по УТРЕ" - "Заповеди за ПУП"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания